Bitki genetik ehtiyatları üzrə informasiya sisteminin yaradılması milli genbankın yüksək səviyyədə idarə olunmasında başlıca amildir