FRTEB və KEB üzrə doktorantların dissertasiya mövzuları müzakirə edildi