Azərbaycan və Ukraynanın palçıq vulkanlarının xüsusiyyətləri öyrənilir