AMEA Yer Elmləri Bölməsi elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə dair hesabat verib