“Sədi Şirazi dünyası” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirildi