Fiziologiya İnstitutu beynəlxalq əlaqələrini genişləndirir