Tomsk Dövlət Universitetinin əməkdaşı Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunda elmi məruzə ilə çıxış edib