“Azərbaycanın böyük dövlət xadimi - Həsən Padşah” mövzusunda konfrans keçirilib