Azərbaycanın və İranın elmi qurumları arasında əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar var