Azərbaycan və Dağıstan alimlərinin birgə “Dərbənd xalçaçılığı” layihəsinin nəticələri müzakirə edilib