AMEA-da bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə dair Fəaliyyət Planı təsdiq edilib