Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda “Web of Science” platformasından istifadə qaydalarına dair seminar keçirilib