Tibb Problemləri üzrə Elmi Şuranın iclasında mühüm məsələlər müzakirə olunub