Azərbaycanın görkəmli memarı Cəfər Qiyasi AMEA-nın Fəxri Fərmanı ilə təltif olundu