Filologiya problemləri üzrə Elmi Şuranın iclasında dissertasiya mövzularının müzakirəsi aparılıb