Ölkəmizdə neft strategiyasının inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin mühüm xidmətləri olub