Damcılı və Yataqyeri qədim yaşayış düşərgələrində istehsal vasitələri aşkarlanıb