Şərqşünaslıq İnstitutunun 60 illik yubileyi qeyd olunub