AMEA-nın və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elmi-tədqiqat institutları əməkdaşlığa başlayır