"Elm və İnnovasiya" proqramının bugünkü buraxılışı geologiya və geofizika sahəsindəki araşdırmalara həsr olunacaq