Akademik Əlisöhbət Sumbatzadə Azərbaycan iqtisadiyyatının və tarixinin inkişafına layiqli töhfələr verib