Azərbaycanlı alimlər “Manas”ın mirasçıları: Türk dünyası mədəniyyətinə xidmət” mükafatına layiq görülüblər