NKPİ-də Mendeleyevin Dövri qanununun kəşfinin 150 illiyi qeyd olunub