Kulturologiya və incəsənətin nəzəriyyəsi şöbəsi

Tel. (+994 50) 3611639   
Faks  
Elektron poçtu

cult_rena@yahoo.com 

Struktur bölmənin rəhbəri Abdullayeva Rəna Həbib qızı
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru 
İşçilərin ümumi sayı 14 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri