Təsviri, dekorativ-tətbiqi sənətlər və heraldika şöbəsi

Tel. (+994 50) 5331965  
Faks (+994 12) 5393494 
Elektron poçtu

ertegin@baku.ab.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

Salamzadə Ərtegin Əbdül Vahab oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor 
İşçilərin ümumi sayı 23 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri