Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsi

Tel. (+994 50) 6480964   
Faks  
Elektron poçtu

 

Struktur bölmənin rəhbəri Fərhadova Sevil Məmməd Tağı qızı  
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri