Təhsil şöbəsi

Tel. (+994 12) 5383224
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu mikayilova.a.c@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri Mikayılova Əminə Cümşüd qızı

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 3
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  - Doktoran, dissertant və magistrlərin elmi fəaliyyətinin təşkilini, sənədlərinin qəbulunu, referatların yazılmasını və fərdi iş planlarının hazırlanmasını təmin edir.

- Doktorant və dissertantların ixtisas fənni üzrə qəbul imtahanının keçirilməsini təmin edir.

- Magistr, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasını təmin edir.

- Doktorant və dissertantların attestasiyasını və doktorluq imtahanlarının keçirilməsini təşkil edir.

- Magistratura təhsilini həyata keçirir, magistrlərin tədris planında nəzərdə tutulan fənnlər üzrə məşğələlərdə iştirakını təmin edir.

- Magistr dissertasiyalarının hazırlanmasını və müdafiə olunmasını təmin edir.

Əsas elmi nəticələri - İxtisas fənni üzrə qəbul imtahanının keçirilməsi təşkil edilmişdir.

- Doktorant və dissertantların attestasiyası və doktorluq imtahanları keçirilmişdir.

- Doktorant və dissertantların, gənc alimlərin respublika və beynəlxalq səviyyəli proqram və layihələrdə iştirakı təmin edilmişdir.