Ağsu Təcrübə Dayaq Məntəqəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Akif Xubyar oğlu Qədirov
İşçilərin ümumi sayı 24 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri