Təhsil şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Lalə Araz qızı Şirinova

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə yüksək ixtisaslı və magistratura təhslili üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasının təşkli və həyata keçirilməsi 
Əsas elmi nəticələri