Neft-qaz geofizikası şöbəsi

Tel.

(+994 12) 5392760

Mob: (+994 50) 2219425
Faks  
Elektron poçtu nyusubov@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

g.-m.e.d. Yusubov Namaz Puti oğlu

İşçilərin ümumi sayı 4
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Geofiziki kəşfiyyat üsullarıının tətbiqilə böyük dərinliklərdə (7-14 km) yerləşən çöküntü kompleksinin neft-qazlılıq potensialının nəzəri və eksperimental tədqiqatları

Əsas elmi nəticələri