Müasir qazmanın nəzəri və tətbiqi problemləri şöbəsi

Tel. (+994 12) 5393471 
Faks (+994 12) 5372285  
Elektron poçtu galib_2000@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu
AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., professor 
İşçilərin ümumi sayı 14 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Quyu qazılması zamanı baş verən mürəkkəbləşmələrin və qəzaların proqnozlaşdırılması, onlarla mübarizə üsullarının təkmilləşdirilməsi, qazımadan alınan məlumata əsasən geoloji kəsilişin öyrənilməsi, qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbul edilməsi, risklərin təhlili və təsnifatı
Əsas elmi nəticələri Qazıma zamanı geoloji kəsilişin xüsusiyyətlərini qiymətləndirməyə imkan verən proqram tərtib edilmiş, qəza və mürəkkəbləşmə, və onların riskinin qiymətləndirilməsi metodologiyası işlənmiş, qazıma baltasının seçilməsi üzrə qərarların qəbulu metodikası işlənmişdir.