Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi

Veb-sayt www.frteb.science.gov.az
Bölmənin ünvanı AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30
Tel. (+994 12) 4926083
Faks (+994 12) 4927265
Elektron poçtu frteb@science.az
Bölmənin yaranma tarixi 1945-ci il martın 31-də Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası təsis edilərkən Fizika-texnika elmləri və neft Bölməsi (FTENB) yaradılmışdır. 1957-ci ildə struktur dəyişiklikləri nəticəsində elmi bölmələr ləğv olunmuş və elmi müəssisələr müvafiq vitse-prezidentlərə tabe edilmişdir. 1959-cu ildə yeni struktur dəyişiklikləri nəticəsində Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri Bölməsi (FRTEB) təşkil olunmuşdur. Bu illər ərzində Bölməyə rəhbərlik etmişlər: 1945-1950 - İosif Qavriloviç Yesman, 1950-1954- Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev, 1954-1957- Murtuza Fətulla oğlu Nağıyev, 1957-1962 - Zahid İsmayıl oğlu Xəlilov, 1962-1968 - Çingiz Mehdi oğlu Cuvarlı, 1968-1971 - Həsən Məmmədbağır oğlu Abdullayev, 1971-1980 - Əşrəf İskəndər oğlu Hüseynov, 1980-1997 - Fəraməz Qəzənfər oğlu Maqsudov, 1997-2001 - Telman Abbas oğlu Əliyev, 2001-2015 - Akif Cəfər oğlu Hacıyev, 2015-ci ildən bu günədək Nazim Timur oğlu Məmmədov.
Akademik-katib  Akademik  Nazim Timur oğlu Məmmədov

Xidməti tel.:  (+994 12) 4926083, (+994 12) 4925710

Faks: (+994 12) 4925710 

E-poçt: n.mamedov@physics.ab.az

Akademik-katibin müavinləri AMEA-nın müxbir üzvü

Quliyev Əyyub Salah oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4975268

Mobil tel.: (+994 50) 3325958

Faks: (+994 20) 2661001

E-poçt: quliyevayyub@gmail.com

AMEA-nın müxbir üzvü

Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4930032

Mobil tel.: (+994 50) 3136019 

Faks: (+994 12) 5981035

E-poçt: rector@adpu.edu.az

Bölmənin elmi katibi Fariz Beykəs oğlu İmranov

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.:  (+994 12) 4926083

Mobil tel.: (+994 50) 6350091

Faks: (+994 12) 4927265 

fariz@science.az, farizimranov@gmail.com, farizimranov@yandex.ru

Büro  üzvləri Abdinov Cavad Şahvələd oğlu
Qacar Çingiz Oveys oğlu
Qəribov Adil Abdulxalıq oğlu
Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu
Əliyev Telman Abbas oğlu
Hacıyev Asəf Hacı oğlu
Həşimov Arif Məmməd oğlu
Bölmənin üzvləri Abbasov Əli Məmməd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4930004

E-poçt: ali@elm.az

Qacar Çingiz Oveys oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5372366

Mobil tel.: (+994 50) 3318006 

E-poçt: qajar666@mail.ru

Əliyev Telman Abbas oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390151

Mobil tel.: (+994 50) 5414455 

Faks: (+994 12) 5392826 

E-poçt: telmancyber@rambler.ru 

Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5391595

Mobil tel.: (+994 50) 3383109 

E-poçt: f_aliev@yahoo.com

f_aliev@hotmail.comf_aliev@science.az

Paşayev Arif Mir-Cəlal oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4972829;  (+994 12) 5395808

Faks: (+994 12) 4972829

E-poçt: mail@naa.edu.az

Salayev Eldar Yunus oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4326143 

Mobil tel.: (+994 50) 6145522 

Faks: (+994 12) 4326143

Haşımzadə Firudin Məmməd Əli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393416 

E-poçt: firudin_hashimzade@yahoo.com

Həşimov Arif Məmməd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393116

Mobil tel.: (+994 50) 3181240

Faks: (+994 12) 5393116

E-poçt: arif@physics.ab.az 

Abdinov Cavad Şahvələd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5371104

Mobil tel.: (+994 50) 7872961

Faks: (+994 12) 5371104

E-poçt: abdinov@dcacs.ab.az

Quliyev Əyyub Salah oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4975268

Mobil tel.: (+994 50) 3325958

Faks: (+994 20) 2661001

E-poçt: quliyevayyub@gmail.com 

Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4981589 

Mobil tel.: (+994 50) 3304297

Faks: (+994 12) 4934378

E-poçt: ramiz.gurbanov@yahoo.com 

Əkbərov Surxay Cabbar oğlu

Xidməti tel.: (+0212) 3832909 (İstanbul)

Mobil tel.: (+994 51) 7339805

E-poçt: akbarov@yildiz.edu.tr 

Əliyev Rafiq Əziz oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4984509

Mobil tel.: (+994 50) 5471041 

Faks: (+994 12) 4984509 

E-poçt: raliev@iatp.baku.az,

r_aliev@hotmail.com,raliev@iatp.aznet.org 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390167 

Mobil tel.: (+994 50) 2156432 

Faks: (+994 12) 5396121 

E-poçt: rasim@science.azdireсtor@iit.ab.az 

Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390393

Mobil tel.: (+994 50) 6683746

E-poçt: m.mehdiyev@bsu.az

Məlikov Ağası Zərbəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393032

Mobil tel.: (+994 70) 3989798

Faks: (+994 12) 5392826

E-poçt: agassi@science.az;

agassi.melikov@rambler.ru

Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4930026

Mobil tel.: (+994 50) 3136019

Faks: (+994 12) 5981035

E-poçt: rector@adpu.edu.az

Mirqasımov Rüfət Mir Əsədulla oğlu

Xidməti tel.: 62727 (Dubna şəhəri) 

Tağıyev Bahadur Hüseyn oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4972632

Hacıyev Asəf Hacı oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393869 

Faks: (+994 12) 5980682 

E-poçt: asafhajiyev@gmail.com

Hüseynov Rauf Vəli oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5399192

Mobil tel.: (+994 50) 6820430 

E-poçt: raufvh@yahoo.com 

Hüseynov Vəli Allahverdi oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4372464 

Mobil tel.: (+994 50) 3996881

Faks: (+994 12) 4372464

E-poçt: vgusseinov@yahoo.com;

va_gusseinov@hotmail.com

Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393725

Mobil tel.: (+994 50) 3888869

E-poçt: caferov@physics.ab.az

Cəlilov Namiq Sərdar oğlu

Xidməti tel.: (+994 2026) 61001

Mobil tel.: (+994 50) 6701698 

Faks: (+994 12) 4975268

E-poçt: namigd@mail.ru; dnamig@gmail.com

Aydazadə Kamil Rəcəb oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5399231

Mob. tel.: (+994 50) 3895834 

E-poçt: kamil_aydazade@rambler.ru

Bilalov Bilal Telman oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5387250

Mob. tel.: (+994 50) 3675219 

E-poçt: b_bilalov@mail.ru

Həsənov Afiq Rəşid oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4972754 

Mob. tel.: (+994 50) 5124764  

E-poçt: hasanov@naa.edu.az ;

afig.gasanov.51@mail.ru

Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5392043

Mob. tel: (+994 50) 3168766

Kazımzadə Aydın Həsən oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5371924

Mob. tel.: (+994 50) 2330504

Faks: (+994 12) 5983376

E-poçt: bsu_aydin@yahoo.com

Quliyev Vaqif Sabir oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5387250

Mob. tel.: (+994 50) 2714090

Faks: (+994 12) 5390102

E-poçt: vagif@guliyev.com

Məmmədov Nazim Timur oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4926083

Mob. tel.: (+994 50) 5318138

Faks: (+994 12) 5372292

E-poçt: n.mamedov@physics.ab.az

Nəhmədov Ənvər Pirverdi oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5392043

Mob. tel.: (+994 51) 4560711

E-poçt: enver.nakhmedov@physik.uni-wuerzburg.de

enver.nakhmedov@physics.science.az 

Pənahov Qeylani Minhac oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390221

Mob. tel.: (+994 50) 5720204

Faks: (+994 12) 5390102

E-poçt: pan_vniineft@rambler.ru

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Fizika İnstitutu
Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
Radiasiya Problemləri İnstitutu
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
Biofizika Institutu
Bölmənin elmi nəşrləri Azərbaycan MEA "Xəbərləri" jurnalının fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyasının:
     "Riyaziyyat və Mexanika" buraxılışı
     "İnformatika və idarəetmə prosesləri" buraxılışı
     "Fizika və astronomiya" buraxılışı
Azərbaycan MEA RMİ-nin Əsərləri
Fizika, Energetikanın problemləri jurnalı
Azərbaycan astronomiya jurnalı
Tətbiqi və hesablama riyaziyyatı
Sun and Geosphere
İnformasiya texnologiyaları problemləri
İnformasiya cəmiyyəti problemləri
Azərbaycan riyaziyyat jurnalı
Radiasiya tədqiqatları jurnalı
Elmi şura Riyaziyyat problemləri üzrə

Fizika problemləri üzrə

İdarəetmə sistemləri və informatika problemləri üzrə

Texnika problemləri üzrə