Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

 

Veb-sayt

www.physiology.az 

Ünvan Bakı ş., Şərifzadə küç. 2
Tel.

(+994 12) 4321520

(+994 12) 5100140
Faks (+994 12) 4326768
Elektron poçtu info@physiology.science.az

azinphys@science.az

Direktor Həşimova Ulduz Faizi qızı

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4321520, 5100140

Mobil tel.: (+994 50) 2406393

Faks: (+994 12) 4326768

E-poçt: ulduz.hashimova@science.az,

ulduz27@yahoo.com

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Əhməd Məhəmməd oğlu Hacıyev  

Fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4323387

Mobil tel.: (+994 55) 642 20 13

Ümumi işlər üzrə

Arif Əlibaba oğlu Vəliyev

Xidməti tel.: (+994 12) 4323421

Mobil tel.: (+994 50) 3537546

Elmi katib Zemfira Fuad qızı Cəfərova

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4323747

Mobil tel.: (+994 50) 4315600

Yaranma tarixi 
23 yanvar 1953-cü il - Azərbaycan SSR EA Zoologiya İnstitutu nəzdində “Heyvan fiziologiyası” şöbəsinin yaradılması (Azərbaycan EA RH-nin 23 yanvar 1953-cü il tarixli № 2, §5 saylı protokolu)

30  iyul  1956-cı il - Azərbaycan SSR EA  “Fiziologiya sektoru”-nun təşkili  (Azərbaycan  EA  RH-nin  30  iyul  1956-cı il tarixli № 17, §5 saylı protokolu )

21 fevral  1968-ci il - Azərbaycan SSR EA-nın Fiziologiya İnstitutunun yaranması  (Azərbaycan  SSR Nazirlər Kabinetinin   21 fevral  1968-ci il tarixli № 80 saylı qərarı)

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Bioloji proseslərin və biotexnologiyaların molekulyar-genetik və fiziki-kimyəvi əsasları

Əsas tədqiqat mövzuları aşağıdakılardır:

- Azərbaycanın yüksək uzunömürlülük indeksinə malik olan regionlarında uzunömürlülərin tibbi-bioloji tədqiqi;

- Təbii mənşəli heroprotektorların fizioloji və biokimyəvi proseslərə təsiri;

- Prenatal ontogenezin müxtəlif dövrlərində stres faktorların təsirinə məruz qalmış baş beynin strukturlarında energetik mübadiləni tənzimləyən fermentlərin postnatal ontogenezdə fəallığının öyrənilməsi;

- Ağır metalların balıqların və siçovulların fizioloji göstəricilərinə təsiri;

- Sensor mərkəzlərin inkişafına hipoksiya və hipokineziyanın təsiri;

- Кütləvi istifadə edilən qeyri-ionlaşdırıcı elektromaqnit şüalanmalarının inkişafda olan orqanizmin redoks-homeostazına təsirinin öyrənilməsi;

- Sinir proseslərinin plastiki təminatinda monoaminergik sistemin iştirakının neyrofizioloji aspektləri;

- Qidanin zülal tərkibinin dəyişməsi fonunda toxumaların morfofunksional plastikliyi;

- Heyvanların beynində strukturlararası qarşılıqlı əlaqələrin, sosial və şərti-reflektor davranışların və hüceyrələrin differensiasıyanın neyrofizioloji və neyro¬kimyəvi tədqiqi;

- Normada və müxtəlif funksional vəziyyətlərdə olan baş beynin inteqrativ sistemlərinin yaş xüsusiyyətləri;

- Tamamlanmış elmi-tədqiqat işlərinin araşdırılması, innovativ əhəmiyyətli nəticələrin üzə çıxarılması və təqdim edilməsi.

Əsas elmi nəticələr  
İşçilərinin ümumi sayı 170 nəfər

Struktur bölmələri

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


U.F.Həşimova

Z.F.Cəfərova

Qazıyev Afiq Qurbanəli oğlu

Cəfərova Zemfira Fuad qızı

Ağayev Telman Məmmədəli oğlu

Allahverdiyev Əli Rəhim oğlu

Babayev Xanağa Füzuli oğlu

Əskərov Fəxrəddin Bəhmən oğlu

Əliyeva Nəzakət Naib qızı

Hacıyev Əhməd Məhəmməd oğlu

Qasımov Rafiq Yunis-Əli oğlu

Qasımov Çingiz Yusif oğlu

Qurbanova Gilas Alı qızı

Qədimova Zenfira  Məhəmməd qızı

Məmmədov Zakir Hüseyn oğlu

Mehdiyev Arif  Əli Övsət oğlu
Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Qədimova Zenfira Məhəmməd qızı

Əhmədova Rəxşanə Rəsul qızı

Nurullayeva Afaq Nazim qızı

Sadıqova Günel Əliheydər qızı

Aminov Adil Vaqif oğlu

Quliyeva Aynur Teymur qızı

Əliyeva Nəzakət Naib qızı

Allahverdiyeva Aysel Əli qızı

Orucova Mehriban Afiq qızı

Mahmudova Nərgiz Şaiq qızı

Əbiyeva Elnaz Şamil qızı

Qədirova Leyla Bağdad qızı

Abdulkərimova Sevinc Loğman qızı

Cəfərova Aytən Allahverdi qızı

Osmanova Nigar Nizami qızı

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

Qasımov Rafiq Yunis-Əli oğlu

Mehdiyev Arif Əli-Övsət oğlu

Bayramova Yeganə Oqtay qızı

Axundov Mehman Maqsud oğlu             

Əliyev Əli Həsən oğlu                                 

Əskərov Fəxrəddin Bəhmən oğlu               

Fərəcov Ədalət Nurulla oğlu                         

İbrahimov Rasim Şahsuvar oğlu                

İsmayılova Xədicə Yusif qızı                    

Məmmədov Zakir Hüseyn oğlu 
Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Qasımov Ç.Y.

Xidirov Z.Ş.

Nuriyeva L.N.

Abdullayeva G.M.

Hüseynov Ə.H.

Əliyeva N.N.

Osmanova N.N.

Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları