Dendrologiya İnstitutu

 

Veb-sayt www.dendrologiya.az   
Ünvan AZ1044, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xəzər r-nu, Mərdəkan qəsəbəsi, S.Yesenin küç., 89
Tel. (+994 12) 4543012

(+994 12) 4541500

Faks (+994 12) 4540374
Elektron poçtu dendrary@mail.az
Direktor AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Sadiq oğlu Məmmədov

Xidməti tel.: (+994 12) 4543012; (+994 12) 4541500

Faks: (+994 12) 4540374

E-poçt: dendrary@mail.az

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə

Zümrüd Aman qızı Məmmədova

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4546062

E-poçt: zumrud_dendrari@mail.ru

Ümumi işlər üzrə

Rauf Hüseyn oğlu Əliyev

Xidməti tel.: (+994 12) 4541050 

Elmi katib

Zemfira Hacıbaba qızı Abbasova

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Yaranma tarixi  Azərbaycan Nazirlər Sovetinin 17 may 1966-cı il tarixli 310 saylı qərarı ilə bağ Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunda Mərdəkan Dendrarisi şöbəsi  kimi fəaliyyət göstərmişdir. 21 may 1996-cı ildə Mərdəkan dendrarisi Biologiya Elmləri Bölməsinə tabe edilmiş və müstəqil elmi təşkilat kimi fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 aprel 2014-cü il tarixli 104 saylı qərarına əsasən AMEA-nın Mərdəkan Dendrarisinə Dendrologiya İnstitutu statusu verilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri “Azərbaycanda biomüxtəlifliyin müasir dövrdə vəziyyətinin öyrənilməsi, qorunub saxlanma prinsipi və yolları, səmərəli istifadəsi”
Əsas elmi nəticələr Tədqiqatın əsas məqsədi: Təbii və mədəni şəraitdə becərilən bitkilərin assortimentinin genişlənməsi və onların genofondunun müdafiəsi və saxlanması üçün biomüxtəlifliyin populyasiyalarının tərkibi, introduksiya və seleksiya sahələrin üzrə öyrənilməsi; Azərbaycanda ağac bitkilərinin növdaxili dəyişkənliyinin və populyasiya strukturunun tədqiqatı, regionda növlərin populyasiya əsasında genofondunun saxlanılması və seleksiya işlərinin tərtibatı yolları; ağac və kolların yeni dekorativ sort və formalarının bioekologiyasının qiymətləndirilməsi; meşə, təbiət abidələri, bağ-park obyektlərinin seçilməsi və öyrənilməsidir.

Fəaliyyət dövründə bu elmi mərkəzdə sənaye və dərman əhəmiyyətli bitkilərin introduksiyası, uyğunlaşması, yaşıllaşdırılmada tədbiqi, efir yağı və bioloji fəal maddələrin alınma texnologiyası, təsərrüfat əhəmiyyətli bitkilərin yeni sort və formalarının alınması üzrə geniş tədqiqatlar aparılır.

İşçilərinin ümumi sayı 168
Struktur bölmələri  
Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


Məmmədov Tofiq Məmmədova

Zümrüd Əmən qızı Sadiq oğlu

Abbasova Zemfira Hacıbaba qızı

İsgəndər Elman Osman oğlu

Əsədov Hüseynağa Həsən oğlu

Sadıqov Tofiq Müzəffər oğlu

Məmmədov Cəlal Şamil oğlu

Novruzov Vaqif  Məhərrəm oğlu

Həsənova Minarə Yunis qızı

Qafarova Mehriban Arzuman qızı

Gülməmmədova Şəlalə Adil qızı

Qəhrəmanov Şaməddin Şəmsəddin oğlu

Ağayev Cəbrayıl Təzəxan oğlu

Məmmədova Nərgiz Həbib qızı

İsgəndərov Sübahət Məmmədəli oğlu

Zamanova Azadə Paşa qızı

Bağırova Samirə Behbud qızı

Zeyvəliyeva Tünzalə Nəriman qızı

Quliyeva Fatma Arzu qızı

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 


Bağırova Samirə 

Əfəndiyeva Rəsmiyyə

Zülfüqarova Peymanə 

Rəsulova Aydan 

Əliyeva Güllü 

Salayeva Elnarə 

Əliyeva Şəbnəm 

Çələbi Elşadə

Şıxəliyeva Pərvin 

Məmmədova Nigar 

Atayeva Leyla 

Məmmədova Aygün

Mehrəliyeva Hökümə 

Zeynalova Vəfa

Əliyev Aydın 

Quliyev Fuad

Quliyev Aydın

Mustafayeva Leyla

Şükürova Nurlana

Qulizadə Sona

Seyfullayeva Xalidə

Əliyeva Dilrubə

Zeyvəliyeva Tünzalə 

Niftəliyeva Təhminə 

Rəhmanova Şənay 

Əliyev Rauf  Hüseyn

Mustafayeva Firuze 

Kamallı Aynur 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 
Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

Tünzalə Nəriman qızı Zeyvəliyeva

Hüseynağa Həsən oğlu Əsədov

Rəşad Həmid oğlu Xəlilov

Minarə Yunis qızı Həsənova

Nigar Yaqub qızı Nəsirova

Aynur Hikmət qızı Kamallı

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Tünzalə Nəriman qızı Zeyvəliyeva 
Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları