Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

 

Veb-sayt www.nizamimuseum.az  
Ünvan AZ1001, Bakı şəhəri,  İstiqlaliyyət küçəsi, 53
Tel. (+994 12) 4921069
Faks (+994 12) 4971261
Elektron poçtu nizamimuzeyi@mail.ru
Direktor Akademik Rafael Baba oğlu Hüseynov

Xidməti tel.: (+994 12) 4921713

Mobil tel.: (+994 50) 2101471 

Faks: (+994 12) 4971261 

E-poçt: rafaelhuseyn@yahoo.com

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə

Xatirə Bədrəddin qızı Bəşirli

Filologiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4926137 

Mobil tel.: (+994 51) 5220104

E-poçt: bashirli58@mail.ru

Muzeyşünaslıq və fond işi üzrə

Sədaqət Niftalı qızı Hüseynova

Xidməti tel.: (+994 12) 4921069

Mobil tel.:  (+994 50) 7602655

E-poçt: sadaqat-huseynova@mail.ru

Ümumi işlər üzrə

İlqar Vaqif oğlu Hacıyev

Xidməti tel.: (+994 12) 4925962

Mobil tel.: (+994 50) 3215663

E-poçt: ilqar.haciyev68@mail.ru

Elmi katib Nuranə Firudin qızı Əsədullayeva

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4926137

Mobil tel.:  (+994 50) 7441541

E-poçt: x_nura_x@list.ru

Yaranma tarixi  Muzey Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyinə həsr olunmuş daimi sərgi Ev-muzeyinin təşkili haqqında Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 1 noyabr 1939-cu il tarixli 4972 -li sərəncamı ilə yaradılmışdır. Lakin onun açılışı 1945-ci il may ayının 14-nə təsadüf edir. Sonradan Nizami muzeyi Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə çevrilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycan ədəbiyyatına və mədəniyyətinə aid materialların toplanması, tədqiqi, elmi fondlarda qorunması, ekspozisiyada və sərgilərdə nümayiş etdirilməsi
Əsas elmi nəticələr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin mükəmməl tədqiqi əsasında ən qədim dövrlərdən XXI əsrədək olan Azərbaycan ədəbi-mədəni fikrinin elmi ekspoziyasının yaradılması.
İşçilərinin ümumi sayı 189
Struktur bölmələri

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

akademik Rafael Hüseynov

müavin – fil.ü.e.d., prof. Xatirə Bəşirli

katib – fil.ü.f.d. Nuranə Əsədullayeva

m.ü. Cəfər Qiyasi

fil.ü.e.d., şöbə müdiri Şəfəq Əlibəyli

fil.ü.e.d., şöbə müdiri Nüşabə Araslı

fil.ü.e.d., prof., şöbə müdiri Kamil Allahyarov

şöbə müdiri Tomiris Babanlı

kult.ü.f.d., şöbə müdiri Əliyeva Nailə Ədalət qızı

Akademik Möhsün Nağısoylu

fil.ü.e.d., prof. Nadir Məmmədli

fil.ü.e.d., prof. Jalə Əliyeva

fil.ü.f.d., dosent Kəmalə İslamzadə

fil.ü.e.d., dosent, direktor müavini Kərimov Paşa Əli oğlu

fil.ü.e.d., prof., şöbə müdiri Qasımova Aida Şahlar qızı

fəl.f.ü.d., şöbə müdiri Nuriyeva Kəmalə Ağagül qızı

хаlq şairi, fil.ü.f.d. Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu

prof. Akif Əsgərov

direktor müavini Sədaqət Hüseynova

baş rəssam Stanislav Şatikov

xalq ressamı Məmmədov Salxab İsa oğlu

Həmkarlar Təşkilatının sədri Ceyran Qənbərli

GAMŞ-nın sədri, fil.ü.f.d. Nəzmiyyə Yigitoğlu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Bayramova Leyla – sədr

Həsənova Gülsəba – müavin

Bayramova Aysel - katib

Abizadə Aysel - dissertant

Bağırova Natavan - dissertant

Əliyeva Nərmin - dissertant

Gültekin İlhamə - fil.ü.f.d.

Həsənova Aymən - dissertant

Hüseynova Dilbər - dissertant

Qulamova Lalə

Mirqasımova Aytən - doktorant

Nuriyeva Kəmalə - fəl.ü.f.d.

Rüstəmova Təranə - dissertant

Sadıqova Rəhilə - doktorant

Yusifova Nəzrin

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Qənbərli Ceyran

Azadova Solmaz

Hüseynova Dilbər

Qədirova Afət

Rüstəmova Təranə

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs

Qəhrəmanova Nərgiz Camal qızı

Mobil. tel.: (+994 55) 5555889

E-poçt: nara.amea@gmail.com

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları