İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları və təşkilat şöbəsi

Tel. (+994 12) 5108291
Faks  
Elektron poçtu yanus1955@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri Kamal Mehraс oğlu Hüseynov
fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı 23
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Beynəlxalq əlaqələr, ŞAR-ın xarici qonaqların vizalarının təşkil olunması, tərcümə işi, elmi-texniki informasiya ilə təminat; elektron-informasiya və texniki avadanlığın modernləşdirilməsi; KİV, tədris müəssisələri və elmi-təşkilatlarla əlaqə; doktorantura və tədris işi; astronomiya irsi və tarixinin öyrənilməsi; elmi konfrans, simpozium  və seminarların təşkili və keçirilməsi; protokol işlərinin yerinə yetirilməsi. 
Əsas elmi nəticələri