Ətraf mühitə zərərli faktorların fizika və kimyası laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5383592
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu suleymanov@azecolab.com
Struktur bölmənin rəhbəri
fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dos. 
İşçilərin ümumi sayı 15 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan su və torqaq ekosistemlərində Uran-Torium-Radium izotopları və ekoloji həssas zonalarda onlarla əlaqəli ağır metallar və polisiklik birləşmələr üzrə tədqiqatların icrası və məlumat bazalarının hazırlanması
Əsas elmi nəticələri U238 və Th232 izotoplarının Abşeron yarımadasından cənubdakı qrunt sularında paylanması üzrə məlumat bazası Kür-Araz çaylarında ağır metalların daşınması üzrə məlumat bazası Xəzər dənizi dib çölüntülərində ağır metallar və polisiklik aromaatik karbohidrogenlərin akkumulyasıyası üzrə məlumat bazası