Polimerlərin radiasiya kimyası və texnologiyası laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5383224
Faks (+994 12) 5398318 
Elektron poçtu siraz_mm55@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu 

Kimya elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Polimer və kompazisiya materiallarının radiasiyon-kimyəvi sintezi, emalı, vulkanlaşması və modifikasiyası. Aqressiv tərkibli maddələrə davamlı elastomer materiallarının hazırlanması.
Əsas elmi nəticələri Kükürdsüz elastomerlərdə tikilmə prosesini aparmaqla yeni kimyəvi quruluşu formalaşdırmaq. Elastopolimerlərdə tikici sistemə təsir etməklə fiziki-kimyəvi və fiziki-mexaniki xassələrin və polimerlərin quruluş parametrlərinin dəyişilməsinə və yeni tələb olunan polimer materialının alınması.