Heterogen proseslərin radiasiya kimyası laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5383224 
Faks (+994 12) 5398318  
Elektron poçtu agayevteymur@rambler.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Ağayev Teymur Nemətulla oğlu 

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

İşçilərin ümumi sayı 17 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Suyun, karbohidrogenlərin radiasion və nano-radiasion katalitik çevrilməsi prosesləri və universal enerji daşıyıcılarının alınması, eləcə də radiasiya materialşünaslığı
Əsas elmi nəticələri Metal, Me-MeO sistemlərin iştirakı ilə suyun, karbohidrogenlərin radiasion parçalanmasında enerji ötürülməsinin ümumi qanunauyğunluqları tədqiq edilmişdir.

Me-H2O, MeO+H2O, MeO+H2O+heksan ilə təmasında radiasiya-heterogen proseslərin qanunauyğunluqlarınin aşkar edilməsi bu proseslərin hidrogenin əmələ gəlməsində rolu və metallik materialların oksidləşməsi, eləcə də xüsusi sərt şəraitdə temperatur və qamma-şüalarının birgə təsiri zamanı radiasiyaya davamlılığının artırılması yolları