Radioprotektorlar laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5383224  
Faks (+994 12) 5398318  
Elektron poçtu asim2112@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Abdullayev Asim Səbri oğlu 

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Radiasiya təhlükəsizliyinin elmi aspektləri, radioaktiv çirklənmə və ionlaşdırıcı şüaların  canlılara təsiri, bu təsirlərdən müdafiə üsullarının işlənməsi

Radiasiyaya qarşı orqanizmlərin davamlılığını artıran, şüa zədələnmələrində bərpaedici xassələr göstərən sintetik və təbii mənşəli  bioloji aktiv kompozisiyaların alınması, tədqiqi və tətbiqi imkanlarının araşdırılması 

Əsas elmi nəticələri Sofora Japonica L., Juglans regia bitkilərindən rutin, kversetin, yuqlonun dəmir kompleksləri alınmış, şüalanmadan qoruyucu xassələrinin olması aşkarlanmışdır

Aparılmış tədqiqatlarla Achillea nobilis, Crocus sativus L., Calendula officinalis bitkiləri ekstraktlarının və onların polivinilpirrolodonla modifikasiya edilmiş formalarının radioprotektor xassələrinin olması müəyyən edilmiş və onların radioprofilaktik məqsədlərlə istifadə edilmələrinin mümkünlüyü tövsiyə edilmişdir.