Beynəlxalq layihələr və informasiya şöbəsi

Tel. (+994 12) 53832224 
Faks (+994 12) 5398318  
Elektron poçtu interproj-irp@rambler.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Mehrabova Mətanət Əhməd qızı
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnstitutun elmi istiqamərtlərinə uyğun beynəlxalq informasiyanın əldə olunması, yayılması, xarici ölkələrin müvafiq elmi mərkəzləri və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması, elmi-tədqiqat işləri üzrə layihələrin hazırlanması, texnologiyaların transferinin aparılması, konfrans, seminar və treninqlərin təşkili. 
Əsas elmi nəticələri UETM, SRDF, FP7, EİP və s. təşkilatların qrantları haqqında informasiya institut əməkdaşlarına çatdırılmış, layihələrin hazırlanıb göndərilməsi təşkil edilmişdir. İnstitut əməkdaşlarının məqalə, tezis və başqa materiallarının tərcümə işləri aparılmışdır. Beynəlxalq və yerli konfrans, seminar, treninglər barəsində informasiya əldə edilmiş, işlənmiş və institut əməkdaşlarına çatdırılmışdır. Azərbaycan nümayəndə heyətinin “Nüvə elmi və onun tətbiqi” V Avrasiya konfransında (14-17 oktyabr, 2008, Ankara, Türkiyə) iştirakı təşkil edilmişdir. RPİ-nin təşkilati dəstəyi ilə aşağıdakı beynəlxalq və respublika konfranslarının kecirilməsini təşkil etmişdir:
  • The IV Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application (31 oktyabr-03 noyabr, 2006, Baku, Azerbaijan),
  • Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Abşeron Yarımadasının radioekoloji durumuna Neft-Qaz İstehsalının təsiri” mövzusunda I Respublika Konfransı  (5-7 dekabr, 2007, Bakı, Azərbaycan),
  • Akademik Mahmud Kərimovun anadan olmasının 60 illiyinə həsr olunmuş “Nüvə enerjisinin gələcəyin enerji təminatında rolu” I Beynəlxalq Konfransı (10-12 dekabr, 2008, Bakı, Azərbaycan), 
  • AMEA RPİ-nin yaradılmasının 40 illik yubileyinə həsr edilmiş “Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspektivləri” II Beynəlxalq Konfransı (2-4 noyabr 2009, Bakı, Azərbaycan),
  • AMEA-nın müxbir üzvü A.Qəribovun 60 illik yubileyinə həsr edilmiş “Radiasiya və ətraf mühit” (1-3 iyul 2010, Bakı, Azərbaycan) mövzusunda  II Respublika  Konfransı,
  • M.Məlikzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nüvə enerjisinin dinc məgsədlərlə istifadəsi perspektivləri” III Beynəlxalq Konfransı (8-10 noyabr 2010, Bakı, Azərbaycan),
  • Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr edilmiş “Alternativ və bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadənin perspektivləri” III Respublika Konfransı (1-2 iyun, 2011),
  • “Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspektivləri” IV Beynəlxalq Konfransı  (23-25 noyabr 2011, Bakı, Azərbaycan).
  • “Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspektivləri” V Beynəlxalq Konfransı  (21-23 noyabr 2012, Bakı, Azərbaycan).
  • “Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri” VIII Konfrans (20-21 noyabr 2013, Bakı, Azərbaycan).
RPİ haqqında informasiya (İPF) - buklet və institutun innovasiya texnologiyaları üzrə TPF-lər hazırlanmış və Ukrayna Elmi Texniki Mərkəzinin dəstəyi ilə “Science Opportunities in Azerbaijan” və “Materials and coatings for extreme environments” jurnallarında dərc edilmiş,  beynəlxalq saytlarda yerləşdirilmişdir.