İzotop mənşəli şüa mənbələri elmi-təcrübi kompleksi

Tel. (+994 12) 3760255  
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Ələsgərov Əzizbala Mirzəbala oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İzotop mənşəli şüa mənbələrinin istismarı və nasazlıqlarının aradan qaldırılması;

Materialların qamma şüalandırılması ilə əlaqədar təcrübələrin aparılmasında sifarişçilərə məsləhətlər vermək və onlara bu işlərdə kömək etmək.

Əsas elmi nəticələri Təqdim olunan tədqiqat obyektlərinin qamma şüalanmasının aparılması