Qafqazşünaslıq İnstitutu

 

Veb-sayt    
Ünvan Bakı şəh., Hüseyn Cavid pros.117, Akademiya şəhərciyi, IV mərtəbə, AZ1073  
Tel. (+994 12) 539 89 51  
Faks  
Elektron poçtu  
Direktor

Musa Cəfər oğlu Qasımlı

Tarix elmləri doktoru, professor

Xidməti tel: (+994 12) 539 89 51

Mob. tel.: (+994 50) 359 45 95

E-poçt: musa_qasimli@hotmail.com  

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə:

Rahil Nadir oğlu Nəcəfov

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel: (+994 12) 539 89 55

Mobil tel: (+994 50) 675 39 77

E-poçt: rnacafov@gmail.com

Ümumi işlər üzrə:

Şahin Xanoğlan oğlu Yəhyayev

Xidməti tel: (+994 12) 539 89 92

Mobil tel: (+994 55)  877 38 39

E-poçt: shahinyahyayev@yahoo.com 
Elmi katib  
Yaranma tarixi  29 aprel 2015 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Başlıca tədqiqat istiqamətləri:

- Qafqaz ölkələrinin daxilində baş verən sosial-iqtisadi, siyasi və b. proseslər, onların Azərbaycan Respublikasına təsiri

- Qafqaz ölkələrinin xarici siyasəti və onun Azərbaycan Respublikasına təsiri

-  Böyük və qonşu ölkələrin, beynəlxalq və regional təşkilatların Qafqaz  siyasəti, onda Azərbaycan Respublikasının yeri

- Qafqaz regionunda münaqişələr, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları, hərbi təcavüzü, işğalçılıq siyasəti və nəticələri

- Diaspora və lobbi fəaliyyətləri, dünyanın tanınmış siyasi və ictimai xadimlərinin Qafqaz regionuna dair baxışları

Fəaliyyət sahələri:

- İnstitutun elmi jurnalının nəşri, tərcümə və çap işlərinin görülməsi, fəaliyyətin veb saytda işıqlandırılması, kütləvi informasiya vasitələrində yayılması

- Xarici ölkələrdəki nüfuzlu elmi-tədqiqat mərkəzləri ilə İnstitutun əlaqələrinin qurulması və əməkdaşlığı

- Beynəlxalq simpozium, konfrans və seminarlarda iştirak 

Əsas elmi nəticələr  
İşçilərinin ümumi sayı 26 
Struktur bölmələri

- Qafqaz siyasəti şöbəsi

- Ermənişünaslıq şöbəsi

- Gürcüstanşünaslıq şöbəsi

- Şimali Qafqaz şöbəsi

-Tərcümə, nəşr və informasiya şöbəsi

 
Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 
Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 
Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 
Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Rahil Nadir oğlu Nəcəfov 
Elmlər doktorları 

Fəlsəfə doktorları