İqtisadiyyat İnstitutu

 

Veb-sayt

www.economics.com.az

   
Ünvan AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Tel. (+994 12) 5103792

(+994 12) 5393112

(+994 12) 5393021

Faks (+994 12) 5394358
Elektron poçt economicscomaz@gmail.com
Direktor Nazim Müzəffəoğlu İmanov

İqtisad üzrə elmlər doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 5106805, 

(+994 12) 5103792

Mobil tel.:  (+994 50) 2142454

E-poçt: direktor@economy.sciense.az

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə

Allahyar Niyaz oğlu Muradov

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5102073

Mobil tel.:  (+994 50) 5090110

E-poçt: allahyar67@yahoo.com

Ümumi işlər üzrə

Şakir Şükür oğlu Alıyev

Xidməti tel.: (+994 12) 5370046 

Mobil tel.:  (+994 50)  2233241

Faks: (+994 12) 5370046

E-poçt: aliyev.sh.s@gmail.com

Elmi katib Rəsmiyyə Sabir qızı Abdullayeva

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5103403 

Mobil tel.: (+994 51) 8554271

Faks: (+994 12) 5394358 

E-poçt: resmiyye2002@mail.ru

Yaranma tarixi  Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 5 may 1958-ci il tarixli xüsusi qərarı ilə yaradılmışdır. 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycanın müstəqil milli iqtisadiyyatının formalaşmasının sosial-iqtisadi problemlərinin   tədqiqi. Makroiqtisadi və regional inkişaf   problemləri.
Əsas elmi nəticələr

Hazırda İnstitutda “Azərbaycan iqtisadiyyatnın davamlı inkişafının təmin edilməsinin sosial-iqtisadi problemləri” ümumi adı altında bir sıra mövzular üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır. Bu tədqiqatlar, iqtisadi nəzəriyyə və iqtisadi fikir tarixinin, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin, sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sahələrinin, yeni təsərrüfatçılıq formalarının və sahibkarlığın, investisiya fəaliyyətinin, əhali sakinliyi və demoqrafık siyasətin, insan potensialından səmərəli istifadənin, rəqabət mühiti və antiihisar siyasətinin, xarici iqtisadi əlaqələrin, yaşayış keyfiyyəti və sosial inkişafın, regionların sosial-iqtisadi inkişafının, büdcə siyasətinin, büdcə gəlir və xərclərinin optimallaşdırılmasının, innovasiyalı inkişafın və elmin iqtisadiyyatının, elmi-texniki fəaliyyətin idarə olunmasının müasir problemlərini əhatə edir.

2014-cü ildən etibarən İnstitut İqtisadiyyatın solluq (sağlıq) indeksini – İS(S)İ üzrə tədqiqat aparır. Bu İndeks, dünyanın müxtəlif ölkələrində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi səviyyəsini ölçməyə imkan verir. İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi – İS(S)İ – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutunun 2014-cü ildən başlayaraq dərc etdiyi illik göstəricidir. Birinci mərhələdə İndeks Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya (ŞAMA) regionu dövlətləri və bir sıra inkişaf etmiş ölkələr üçün (cəmi 37 ölkə) hesablanmışdır. 2015-ci ilin hesabatına müxtəlif inkişaf səviyyəsinə malik və dünyanın fərqli regionlarını əhatə edən daha 25 dövlət üzrə hesablamalar əlavə edilmiş və təhlil olunan ölkələrin sayı 62-yə çatdırılmışdır.

Son 15 ildə institutda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri ilə bağlı əməkdaşlar tərəfindən 80-dən çox monoqrafiya, 1750-ə yaxın məqalə, o cümlədən 400-ə yaxın əsər xaricdə (10 məqalə İMPAKT-FAKTORLU jurnallarda) nəşr olunmuşdur.

İşçilərinin ümumi sayı 177

Struktur bölmələri

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


i.e.d.,prof. N.M.İmanov

i.f.d., dosent A.N.Muradov

i.f.d., dosent R.S.Abdullayeva

akademik Z.Ə. Səmədzadə

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d.,prof. Ş.M. Muradov

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. A.F. Musayev

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof., Ə.X. Nuriyev

i.e.d., prof. İ.H. Alıyev

i.e.d. prof., R.P. Sultanova

i.e.d. G.Z.Yüzbaşıyeva

i.e.d., prof. T.H. Hüseynov

i.e.d. F.Ə.Qənbərov

i.e.d., prof. T.N. Əliyev

f.f.d. M.G. Gülalıyev

i.f.d. A.A. Hüseyn

i.f.d. C.B. Quliyev

i.f.d. Ə.H.Həsənov

t.f.d. A.H.Hacıyev

i.f.d.dos. A.M.Əsədov

i.f.d. R. Əliyev

T.Ə.Paşa

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-      müavin

-       katib

-       üzvləri

 

Əliyev Ramil Məhəmmədəli oğlu – sədr

Bayramov Vüqar Aftandil oğlu– müavin

Fətəliyeva Gülnarə Akif qızı - katib

Musayeva Fərqanə Qəzənfər qızı

Abdullayev Rəmzi Elbrus oğlu

Cəfərova Samirə Zəfər qızı

Məmmədov Tural Vətən oğlu

Ağayarova Akifə Akif qızı

Mehtiyeva Elza Möhtəşəm qızı

Bayramova Fatimə Əvəz qızı

Qarayeva Mənzər İsrail qızı

Fərəcova Fatma Məmməd qızı

Mustafayev Asif Mirlazım oğlu

Əliyev Ramil Teyyub oğlu

Bayramzadə Yaşar Kərəm oğlu

Səmədova Gülnar Xanlar qızı

Kərimli Vüqar Bəhram oğlu

Eyvazov Aqil Aftandil oğlu

Əlişova Çinarə Akif qızı

Hüseyn Arzu Alim qızı

Əliyeva Jalə Rəhman qızı

Məmmədova Ülkər İsgəndər qızı

Hüseynov Ceyhun Paşa oğlu

Hüseynov Əkbər Səttar oğlu

Allahverdiyeva Leyli Əli qızı

Həşimova Vəfa Xanlar qızı

Sadıqov İlqar Misrəddin oğlu

Mənəfova Əsmər Qurban qızı

Şıxəliyeva Səbinə Tələt qızı

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

İ.e.d, prof. Nazim Müzəffər oğlu İmanov

İ.e.d., prof.  Tərbiz Nəsib oğlu Əliyev

İ.f.d., dosent Fərqanə Qəzənfər qızı Musayeva

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. Şahbaz Musa oğlu Muradov

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof. Əli Xudu oğlu Nuriyev

i.e.d., prof. İsa Hüseyn oğlu Alıyev

i.e.d., prof. Müşviq Cəmil oğlu Atakişiyev

i.e.d., prof. Rauf Mirzə oğlu Cəbiyev

i.e.d., prof. Beykəs Seyfulla oğlu Xıdırov

i.e.d., prof. Hacıağa Baxış oğlu Rüstəmbəyov

i.e.d. prof Şahin Mustafa oğlu Sadıqov

İ.e.d., prof. Rəna Polad qızı Sultanova

i.e.d., prof. Qəzənfər Salman oğlu Süleymanov

i.e.d. Fuad Əlinağı oğlu Qənbərov

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Tanrıverdi Paşa

Sevda Seyidova

Kərim Piriyev

Mətanət Rizayeva

Ələsgər Sarıyev

Aqil Əsədov

Bəxtinaz Daniyalova

Emin Məmmədzadə

Asif Mustafayev

Mahir Zeynalov

Mehriban Zeynalova

İlqar Qasımov

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs

Mahir Həmzə oğlu Zeynalov

Iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

zeynalli75@mail.ru

(+994 12) 5393021;  (+994 70) 2503505

Elmlər doktorları 

Fəlsəfə doktorları