Ərəb filologiyası şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Cəfərov Vilayət Abbasqulu oğlu

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

İşçilərin ümumi sayı 13 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Ərəb ədəbiyyatı problemlərinin araşdırılması, ərəb-Azərbaycan dil və ədəbi əlaqələri, ərəb dilindən bədii tərcümələr (roman, hekayə, şeir). 
Əsas elmi nəticələri Ərəb ədəbiyyatı problemlərinə və ərəb- Azərbaycan dil və ədəbi əlaqələrinə dair araşdırmaların elmi nəticələri cap olunan kitab, məqalə və konfrans materiallarında öz əksini tapır.