Aqrokimya təyinatlı polimer materiallar laboratoriyası

Tel. (+994 18) 6420075
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu ipoma@science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Qarama­nov Əmiraslan Məhəmməd oğlu

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Müxtəlif aqrokimya təyinatlı polimerlərin alınmasının və istifadəsinin səmərəli üsullarının işlənib hazırlanması və tətbiq üçün tövsiyyələrin verilməsi.
Əsas elmi nəticələri Aqrokimya təyinatlı polimerlərin sintezi sahəsində tədqiqatlar aparılır.