www.science.az
23.11.2015 09:23 Rəyasət Heyətinin geniş iclasında akademik Tofiq Hacıyevin çıxışı ətraflı...
www.science.az
20.11.2015 12:20 “İkinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan” mövzusunda elmi konfrans keçirilib ətraflı...
www.science.az
20.11.2015 11:23 AMEA Rəyasət Heyətinin geniş iclasında Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü elmi prioritetlər müzakirə olunub ətraflı...
www.science.az
20.11.2015 10:49 Müstəqilliyimizin 25 illik yubileyi münasibətilə sanballı elmi əsərin yaradılması humanitar və ictimai elmlər qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biridir ətraflı...
www.science.az
20.11.2015 10:32 Qeyri-neft sektorunun ixrac potensialı ölkədə innovativ və elmtutumlu məhsullara olan tələbi artırmaqla yanaşı, Akademiyanın rolunun daha da artdığını göstərməkdədir ətraflı...
www.science.az
20.11.2015 10:05 Ölkə başçısının AMEA-nın 70 illik yubiley tədbirindəki proqram xarakterli nitqi digər elm sahələri kimi, humanitar sahənin nümayəndələri qarşısında da məsul vəzifələr qoyub ətraflı...
www.science.az
20.11.2015 10:01 Rəyasət Heyətinin geniş iclasında akademik Ramiz Məmmədovun çıxışı ətraflı...
www.science.az
20.11.2015 09:52 AMEA Rəyasət Heyətinin geniş iclasında Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü elmi prioritetlər müzakirə olunub ətraflı...
www.science.az
20.11.2015 09:41 Tarix İnstitutu elmi fəaliyyətinə görə Avropanın ən yaxşı elmi-tədqiqat müəssisəsi diplomuna layiq görülüb ətraflı...
www.science.az
20.11.2015 09:32 AMEA Rəyasət Heyətinin geniş iclasında akademik Fəxrəddin Qədirovun çıxışı ətraflı...