Akademik Akif Əlizadə elmi istiqamətlər üzrə elmi şuraların sədrləri ilə görüşüb