“Azərbaycan muğamı milli və bəşəri identiklik vasitəsi kimi” mövzusunda məruzə dinlənilib