COST və Maria Sklodovskaya-Küri təqaüd proqramlarına dair növbəti vebinarlar keçirilib